Čo ovplyvnilo rozvoj cukrárskej výroby?

Novšie dejiny cukrárskeho remesla charakterizuje zavádzanie strojov. Koncom 19. storočia veľa schopných cukrárskych remeselníkov pracovalo v cudzine, domov prinášali poznatky, ktoré prispeli k zdokonaľovaniu cukrárskeho remesla.

cukrar2.jpg

Najväčší rozvoj dosiahla výroba cukroviniek v 1. polovici 19. storočia. Dôsledkom blokády Napoleonskej Európy bol obmedzený dovoz zámorských surovín, teda aj trstinového cukru. Začína sa výroba cukru z náhradnej suroviny – cukrovej repy. V tomto období už boli zakladané cukrovary, čo ovplyvnilo i rozvoj cukrárskej výroby. V pekárskom priemysle začali vznikať skupiny špecialistov tzv. pekári sladkého pečiva, koláčov, mazancov, oblátok, perníkov. Novšie dejiny cukrárskeho remesla charakterizuje zavádzanie strojov. Koncom 19. storočia veľa schopných cukrárskych remeselníkov pracovalo v cudzine, domov prinášali poznatky, ktoré prispeli k zdokonaľovaniu cukrárskeho remesla. Povojnové obdobie prinieslo veľa pozitívneho ale aj negatívneho do potravinárskej a cukrárskej výroby. Nastalo spriemyselňovanie výroby, možnosť uplatňovať strojové zariadenia, technológie, zvyšuje sa kapacita výroby. Negatívom bolo sústreďovanie výroby do väčších celkov, čím zanikali malé cukrárske výrobne, ktoré dokonale poznali potreby okolia a s tým súvisiaci aj určitý sortiment výrobkov.

Dôležité roky a udalosti:

1926 – bola založená prvá odborná škola pre cukrárskych učňov

1810 – bol založený prvý cukrovar v Zbraslavi

1923 – bola vydaná prvá odborná kniha

1697 – bol založený cech cukrárov v Bratislave

1989 - návrat k malým živnostenským cukrárňam

Odborné vzdelávanie prináša aj pohľad na históriu cukrárskej výroby. Tu uvádzame úryvok zo študijných materiálov, ktoré s láskou zostavili naše lektorky PaedDr. Edita Pappová a Mgr. Jozefína Zaukolcová. Viac sa dozviete na kurze Cukrár - Cukrárka

publikované: 24. 01. 2022

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.