Rekvalifikačné kurzy: kuchár, cukrár, pekár, čašník

Dostať sa do gastronomického biznisu, doplniť si vzdelanie a získať odborné skúsenosti, môžete prostredníctvom rekvalifikačných kurzov, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
So vzdelávaním v oblasti gastronómie máme skúsenosti už od roku 1999.
Doklad o vzdelaní je plnohodnotným podkladom pre založenie živnosti.

Všetko, čo o rekvalifikačných kurzoch potrebujete vedieť:

Čo to je rekvalifikačný kurz?

Akreditovaná forma odborného vzdelávania pre dospelých, ktorá plnohodnotne nahradí štúdium na odbornej škole v jednotlivých profesiách. Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní. Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a osvedčenia sú vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Doklad môžete predložiť budúcemu zamestnávateľovi alebo pri zakladaní živnosti podľa podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Aké využitie majú jednotlivé rekvalifikácie v praxi?

Rekvalifikačné kurzy v Gastro Academy vás pripravia na profesionálnu kariéru v tomto odvetví. Ak sa rozhodnete absolvovať rekvalifikačný kurz Kuchár/Kuchárka, Cukrár/Cukrárka, či Pekár/Pekárka, vaše využitie vzdelania závisí od vašej cieľavedomosti – od odborného zamestnania sa v gastronomických prevádzkach, sa môžete posunúť ku špeciálnemu zaradeniu (napríklad šéfkuchár, kuchár na studenú kuchyňu a pod.) alebo si vďaka rekvalifikačnému kurzu môžete otvoriť a viesť vlastnú gastronomickú prevádzku. Kurz Čašník/Servírka vám otvorí dvere do prevádzok, ktoré vyžadujú kvalitne školený personál. Absolventi rekvalifikačných kurzov sa často uplatnia v zahraničí.

Pre koho sú rekvalifikačné kurzy určené?

Vzdelávanie v rekvalifikačných kurzoch je určené pre všetkých, ktorí chcú zmeniť svoje profesné zameranie alebo si chcú doplniť odborné vzdelanie. Rekvalifikačný kurz je vhodný aj pre každého, kto uvažuje o otvorení a prevádzkovaní gastronomickej prevádzky.

Ako prebiehajú rekvalifikačné kurzy?

Kurzy sa skladajú z teoretickej a praktickej časti, pričom teoretická časť zvyčajne prebieha v prezenčnej forme počas niekoľkých víkendových stretnutí s lektorkou/lektorom. Rozsah teoretickej časti pre konkrétne odboroch nájdete tu: (Kuchár/Kuchárka, Pekár/Pekárka, Cukrár/Cukrárka, Čašník/Servírka). Časť teoretickej výuky môže prebiehať aj dištančnou formou cez online vzdelávanie. Všetky teoretické lekcie sa dajú absolvovať aj ako individuálny kurz, kde sa lektorka venuje výlučne jednému klientovi. Témy z teoretickej časti klienti získajú spracované aj vo forme prehľadných skrípt, ktoré slúžia aj na samoštúdium. Prax v reálnej prevádzke je neoddeliteľnou súčasťou kurzu a prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu.

Ako prebieha praktická časť kurzu?

Praxovať môžete počas pracovných dní (pri kurze Kuchár aj cez víkendy). Spolupracujeme s viacerými kvalitnými reštauráciami a prevádzkami, kde účastníkom kurzu vieme po vzájomnej dohode prax zabezpečiť. Samozrejme, praktickú časť si môžete dohodnúť aj individuálne, v inej prevádzke. Prax sa vykonáva bez nároku na odmenu. Cieľom praxe je, aby ste v prevádzkach získali čo najviac praktických skúseností a vyskúšali si rôzne postupy pod dohľadom profesionálov. Kurz končí skúškou a získaním osvedčenia.

Kedy získate svoje osvedčenie o absolvovaní kurzu?

Každý termín akreditovaného kurzu je potrebné nahlásiť na Ministerstvo školstva a preto je termín pevne stanovený. Osvedčenie vám môžeme odovzdať až v deň ukončenia vášho kurzu.

Ako prebiehajú skúšky?

Skúšky na získanie osvedčenia vychádzajú výlučne z teoretickej časti kurzu a ich absolvovanie je podmienkou získania dokladu o vzdelaní.

Kto vyučuje na kurzoch?

Lektormi našich rekvalifikačných kurzov sú odborníci, ktorí sa vzdelávaniu v gastronómii venujú profesionálne, s cieľom odovzdať čo najviac praktických informácií a pripraviť absolventa kurzu na jeho odbornosť.

Čo robiť ak je kurz na stránke označený ako obsadený?

O rekvalifikačné kurzy je veľký záujem a tak na svoj termín kurzu niekedy treba počkať. Snažíme sa pre vás pripraviť čo najkvalitnejšie prevádzky na prax, preto počet ľudí v kurze je obmedzený. Ak ste si vybrali termín v Bratislave a už je obsadený, stále môžete absolvovať teoretickú časť, no prax vieme zabezpečiť už len mimo Bratislavy. Ozvite sa nám a dohodneme sa na detailoch.

Články a aktuality

Rozhovory s gastro odborníkmi: Ing. Emília Bačová, lektorka kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
21 | január 2021

Rozhovory s gastro odborníkmi: Mgr. Jozefína Zaukolcová, lektorka kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
15 | január 2021

Čo treba vedieť pred otvorením vlastnej gastro prevádzky?

čítať viac
13 | január 2021

Čo hovoria naši klienti?

Celkovo 38 hodnotení

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.