Kurzy akreditované ministerstvom školstva SR

Všetky rekvalifikačné kurzy v našej ponuke sú akreditované Ministerstvom školstva. Po úspešnom ukončení kurzu získate možnosť zamestnať sa alebo podnikať v gastronomickom odvetví. Doklad o vzdelaní je plnohodnotným podkladom pre založenie živnosti.

Získajte osvedčenie - doklad o ďalšom odbornom vzdelaní

vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní

Ako nás hodnotia klienti

kvalita a vaša spokojnosť je pre nás dôležitá

Články a aktuality

fitness quality backpacks, bags, travel goods and accessories