Kurz čašník - servírka

5
1 hodnotenie

Láka vás zaujímavá pracovná ponuka v zahraničí, no nespĺňate odborné požiadavky? Chcete zmeniť svoje súčasné zamestnanie a pustiť sa do gastronomického biznisu? Prihláste sa na kurz čašník - servírka, ktorý má akreditáciu Ministerstva školstva SR a rozšírte si kvalifikáciu.

Kurz čašník - servírka

Čo vás na kurze čaká?

Kurz čašník - servírka je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Počas teoretickej časti sa naučíte zásady hygieny, pravidlá a techniku obsluhy hostí.

Praktickú časť tvorí 380 hodín kurzu. Pod dohľadom čašníka budete v prevádzke pripravovať stolovanie a odborne servírovať hosťom jedlá a nápoje. Prax sa snažíme zabezpečiť čo najbližšie k miestu vášho bydliska.

Detailný obsah kurzu čašník - servírka

  1. Spoločenské pravidlá
  2. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci
  3. Inventár a zariadenie na úseku obsluhy
  4. Základné pravidlá a technika obsluhy
  5. Jednoduchá obsluha
  6. Zložitá obsluha
  7. Obsluha v kaviarni
  8. Obsluha vo vinárni
  9. Miešané nápoje

Rozsah kurzu

teoretická časť kurzu + 380 hodín povinnej praxe

Čo získate absolvovaním kurzu čašník - servírka?

Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní.

Kurz čašník - servírka je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Doklad môžete predložiť budúcemu zamestnávateľovi alebo pri zakladaní živnosti podľa podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Najčastejšie otázky ku kurzu čašník - servírka

Musím si zabezpečiť vlastnú prevádzku na prax?

Spolupracujeme s viacerými kvalitnými reštauráciami, kde účastníkom kurzu vieme po vzájomnej dohode prax zabezpečiť. Samozrejme, praktickú časť si môžete dohodnúť aj s inou prevádzkou. Cieľom je, aby ste v prevádzkach získali čo najviac praktických skúseností a poskytovali hosťom čo najkvalitnejšiu obsluhu.

Dôležité je dodržanie harmonogramu, ktorý si vopred s prevádzkou dohodnete a predpísaného počtu 380 hodín praxe. Praxovať môžete cez víkendy alebo počas pracovných dní. Keď absolvujete predpísaný počet hodín, praktická časť kurzu pre vás končí.

Je prax v prevádzkach platená?

Prax vykonávate bez nároku na odmenu.

Kedy získam osvedčenie?

Každý termín akreditovaného kurzu čašník - servírka musíme nahlásiť na Ministerstvo školstva a termín je pevne stanovený. Osvedčenie vám môžeme odovzdať až v deň ukončenia kurzu.

Cena za kurz:

690 € skupinový kurz
(ceny sú uvedené vrátane DPH)
cenník

Aktuálne termíny

teória online cez Zoom, po teórií prax v mieste vášho bydliska
13. 01. 2024 - 20. 05. 2024 (kalendár)
lektor: Bc. Elena Zemanová (detail)

5 voľných miest

790.00 EUR (vrátane DPH)

prihlásiť sa

Čo na kurz hovoria absolventi?

Celkovo 1 hodnotenie

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.