Čo treba vedieť pred otvorením vlastnej gastro prevádzky?

Už dlho snívate o otvorení vlastnej kaviarne, cukrárne, alebo dokonca reštaurácie? Praktickým návodom ako na to, ušetríme váš čas i nervy. Oboje si nechajte v zásobe pre vylaďovanie vášho sna.

zivnost_cukrar_pekar_kuchar.jpg

Otvorte si aj vy svoju vlastnú prevádzku

Už dlho snívate o otvorení vlastnej kaviarne, cukrárne, alebo dokonca reštaurácie? V hlavne máte vlastný koncept jej fungovania i pridanej hodnoty oproti konkurencii a ste skalopevne presvedčený o tom, že uspejete. Pripravte sa aj na zdolanie byrokracie pri zakladaní živnosti. 

Trochu teórie. Čo je gastro prevádzka?

Veľmi zjednodušene povedané, medzi gastronomické zariadenia patria akékoľvek zariadenia, kde sa vyrába, pripravuje a podáva jedlo alebo nápoje. Sú to reštaurácie, kaviarne, cukrárne, pekárne, jedálne, zmrzlinárne atď. Tieto prevádzky upravuje Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

 

Akú živnosť si mám zvoliť?

Vyberte si živnosť, ktorá súvisí s činnosťou a s výrobkami, ktoré budete vy ako podnikateľ vyrábať vo svojej prevádzke. Na výber máte napr. tieto remeselné živnosti:

 • Výroba pekárskych výrobkov
 • Výroba cukrárskych výrobkov
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál (vlastná reštaurácia)

Ešte pred založením živnosti treba vedieť aj:

 • aké bude vaše obchodné meno
 • kde budete podnikať
 • aké budú vaše predmety podnikania

Pri zakladaní živnosti treba splniť tieto podmienky

 • vek 18 rokov
 • bezúhonnosť (čistý výpis z registra trestov) + musíte byť spôsobilý na právne úkony
 • doklad o oprávnení uživať nehnuteľnosť, kde bude vaše miesto podnikania (súhlas majiteľa, alebo list vlastníctva ak ste majiteľom priestorov)
 • preukázanie odbornej spôsobilosti pre podnikanie v gastronómii

Požadované vzdelanie:

Ak ste získali výučný list na strednej škole presne v odbore, v ktorom teraz plánujete aj podnikať a zároveň máte prax v odbore, tak spĺňate podmienku odbornej spôsobilosti. Ak ste vyštudovali inú školu, máte tieto možnosti:

 • absolvovať akreditovaný rekvalifikačný kurz a následne vykonať skúšku k získaniu úplnej kvalifikácii (podmienky splníte v krátkom čase)
 • alebo preukázať sa najmenej 6-ročnou praxou v odbore, v ktorom plánujete podnikať - prax preukážete napr. pracovnou zmluvou a na úrade bude skontrolované, či ste boli počas zamestnania prihlásený v sociálnej poisťovni. (od ukončenia praxe nemôžu uplynúť viac ako 4 roky)
 • tiež ak ste vyštudovali príbuzný odbor máte možnosť preukázať sa výučným listom v príbuznom odbore a následnou praxou v odobre. Presné podmienky nájdete v zákone o živnostenskom podnikaní - § 22

Takže pri remeselnej živnosti musíte byť vyučený v príslušnom odbore. Preukázať sa môžete napríklad výučným listom, dokladom o úplnej kvalifikácii (akreditovaný kurz + skúška), prípadne dĺžkou praxe v odbore. Ak vám toto chýba je ešte jedna možnosť. Môžete ustanoviť osobu, zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa tieto odborné podmienky. Zodpovedný zástupca musí byť vo vašej prevádzke riadne zamestnaný. Ak budete v budúcnosti prevádzkovať pohostinskú činnosť vo viacerých prevádzkach, treba určiť aspoň jedného zodpovedného zástupcu pre každú takúto prevádzku. 

Ako vybaviť živnosť?

Na výber máte dve možnosti. Živnosť si založiť osobne, alebo elektronicky. Lacnejšou voľbou je založiť si svoju živnosť elektronicky. Pre porovnanie. Elektronicky máte vybavenie voľnej živnosti zadarmo. Ak si ju pôjdete založiť osobne, voľná živnosť vás vyjde päť eur. 15 eur vás stojí založenie každej remeselnej či viazanej živnosti. Ak sa rozhodnete založiť si remeselnú a viazanú živnosť elektronicky, bude vás to stáť 7,5 eur za každú z nich. Teda o polovicu menej než osobne. Založiť si ju môžete na webe slovensko.sk. Osobne si živnosť vybavíte na okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania. Označuje sa aj ako jednotné kontaktné miesto. 

Živnosť ste vybavili. Čo ďalej?

Na začiatok jedna dobrá správa. Už ste o ďalší krok bližšie ku svojmu snu. Okrem riešenia zariadenia vašej prevádzky, menu a ďalších dôležitých „maličkostí“, treba myslieť aj na ďalšie. Na rade je ohlásenie vašej živnosti úradom. Osobitne pre: živnostenský úrad + daňový úrad, obci, resp. mestskej časti, štátnej a regionálnej potravinovej veterinárnej správe a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

Úvodná administratíva je na konci. Dňom ohlásenia živnosti môžete začať podnikať.

Dostať sa do gastronomického biznisu, doplniť si vzdelanie a získať odborné skúsenosti, môžete prostredníctvom rekvalifikačných kurzov, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vyberte si z rekvalifikačných kurzov Gastro Academy: kuchár, cukrár, pekár.

publikované: 13. 01. 2021

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.