Odborné kurzy, s ktorými si môžete otvoriť vlastnú reštauráciu, cukráreň, či pekáreň.

Dostať sa do gastronomického biznisu, doplniť si vzdelanie a získať odborné skúsenosti, môžete prostredníctvom rekvalifikačných kurzov v Gastro Academy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva a so vzdelávaním majú dlhoročné skúsenosti. Doklad o absolvovaní kurzu je plnohodnotným podkladom pre založenie živnosti.

img_cukrar.jpg

Teoretickú časť kurzov zastrešujú skúsení odborníci a odborníčky v danej oblasti, študent odchádza pripravený na skúšku živnostenskej komory a je obohatený o množstvo informácií, ktoré využije vo svojej praxi. Praktická časť kurzu prebieha v existujúcej gastronomickej prevádzke a poskytne každému účastníkovi kurzu reálnu skúsenosť s dynamikou, náročnosťou, aj krásou vybratej profesie. 

Kurzy, ktoré nájdete v ponuke Gastro Academy: Kuchár, Cukrár, Pekár a Čašník

O kurzy je veľký záujem a ich výhodou je, že sa na nich stretávajú ľudia, ktorí si svoju budúcu profesiu, či podnikanie, vybrali po zrelej úvahe a vzdelávanie vo vybranej oblasti má pre nich veľký význam.

 

publikované: 01. 06. 2020

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.