Časté otázky

Q&A

Ako často organizujete termíny kurzov?

cca. 4 x za rok, kurz Cukrár s víkendovou praxou v Bratislave 2 x za rok. Ak nemôžete počkať na najbližší voľný termín, môžete nás kontaktovať a pripravíme vám v závislosti od voľných kapacít našich lektorov individuálny termín.
 

Spolupracujete s úradom práce v rámci projektu RE-PAS?

áno, radi Vám vystavíme akékoľvek tlačivá, ktoré úrad práce bude požadovať, aby sme Vám pomohli. Okrem Re-pas ponúka úrad práce aj projekt pre odídencov z Ukrajiny a tiež projekt na podporu udržania si zamestnania (nemusíte byť nezamestnaný). Platí, že úrad práce vyžaduje vašu žiadosť a potvrdené tlačivá minimálne 14 a viac dní pred začiatkom kurzu. Pri víkendovej praxi v rámci kurzu cukrár Vám úrad práce nepreplatí celú výšku ceny 1980 € ale zrejme len max. polovičnú sumu. Určite sa informujte na vašom úrade práce aké sú možnosti a či spĺňate podmienky pre preplatenie kurzu. Viac info aj tu: https://www.gastroacademy.sk/repas

Spolupracujete s úradom práce v rámci projektu NESTRAŤ PRÁCU - VZDELÁVAJ SA?

áno, radi Vám vystavíme akékoľvek tlačivá, ktoré úrad práce bude požadovať, aby sme Vám pomohli. Platí, že úrad práce vyžaduje vašu žiadosť a potvrdené tlačivá minimálne 21 a viac dní pred začiatkom kurzu. Pri víkendovej praxi v rámci kurzu cukrár Vám úrad práce nepreplatí celú výšku ceny 1980 € ale zrejme len max. polovičnú sumu. Určite sa informujte na vašom úrade práce aké sú možnosti a či spĺňate podmienky pre preplatenie kurzu. Viac info aj tu: https://www.gastroacademy.sk/nestratpracuvzdelavajsa
 

Môžem hneď po absolvovaní kurzu v Gastro Academy začať podnikať - napr. výroba cukrárskych výrobkov?

Ak plánujete vlastnú cukrársku výrobu budete potrebovať splniť podmienky pre získanie remeselnej živnosti "Výroba cukrárskych výrobkov". Osvedčenie, ktoré v Gastro Academy získate je "doklad o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu". Po ukončení kurzu absolvujete ešte skúšky na Slovenskej živnostenskej komore, kde vás čaká teoretická a praktická skúška a po jej úspešnom zvládnutí získate doklad o "úplnej kvalifikácii", ktorým sa preukážete na živnostenskom úrade.  Keďže my skúšky neorganizujeme, najlepšie ak sa o skúškach na overenie odbornej spôsobilosti informujete priamo tu: Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Bratislava, Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava, Eva Matulová    02/207 073 63    kzkbratislava@szk.sk  http://www.szk.sk/vzdelavanie-a-odborna-sposobilost/skusky-na-overenie-odbornej-sposobilosti/
 

Môžem si s vašim osvedčením založiť živnosť v zahraničí - napr. výroba cukrárskych výrobkov?

Čo sa týka využitia kurzu v zahraničí, máme informáciu zo Slovenskej živnostenskej komory, že skúška odbornej spôsobilosti (ktorú môžete absolvovať po ukončení nášho kurzu) platí v rámci celej EU. Napr. v Nemecku sa pre podnikanie v oblasti cukrárskej výroby sa vyžaduje tzv. "Meisterbrief", ktorý keď v tejto krajine získate platí zas opačne v celej EU: https://www.firma.de/firmengruendung/konditorei-eroeffnen-so-machen-sie-sich-mit-torten-und-kuchen-selbstaendig/
Žiaľ, nevieme Vám ohľadom zahraničia poskytnúť záväzné a presné informácie, záleží od konkrétnej krajiny, ktorú si vyberiete ako si reguluje podnikanie v cukrárskej výrobe. Vyžaduje sa rôzna kombinácia buď skúšky, praxe alebo iného vzdelania. Častokrát ale platí, že pri rozbehu podnikania v zahraničí môžete zamestnať niekoho, kto už lokálne požiadavky spĺňa a postupne sa zorientovať v legislatíve a absolvovať potrebné skúšky. Od nás získate osvedčenie, ktoré je vydané podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní s akreditáciu Ministerstva školstva SR, pričom osvedčenie má celoštátnu platnosť. Následne môžete absolvovať aj skúšky "odbornej spôsobilosti" na živnostenskej komore, kde získate doklad, s ktorým si už môžete otvoriť živnosť. Keďže my skúšky neorganizujeme, najlepšie ak sa o skúškach na overenie odbornej spôsobilosti informujete priamo tu: Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Bratislava, Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava, Eva Matulová    02/207 073 63    kzkbratislava@szk.sk  http://www.szk.sk/vzdelavanie-a-odborna-sposobilost/skusky-na-overenie-odbornej-sposobilosti/

 

Potrebujem po vašom kurze absolvovať aj hygienické minimum?

Súčasťou našich kurzov (kuchár, pekár alebo cukrár) sú hneď v úvode témy Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci., HACCP a zásady správnej výbornej praxe a ochrany zdravia. O tom či skúšku hygienického minima potrebujete alebo nie rozhoduje skúšobná komisia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorej predložíte Vaše doklady o vzdelaní a tiež osvedčenie o absolvovaní nášho rekvalifikačného kurzu. Podľa odseku 4) § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., sa odborná spôsobilosť preukazuje aj vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č.6. V prílohe č. 6 sa uvádza bod 15., v ktorom je uvedený aj akreditovaný rekvalifikačný kurz v odbore kuchár, čašník, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. To v praxi znamená, že ak absolvujete náš rekvalifikačný kurz Kuchár, túto skúšku na RUVZ absolvovať nemusíte. Opäť ale odporúčam kontaktovať Váš regionálny úrad verejného zdravotníctva - kontakty: www.uvzsr.sk/web/uvz/kontakty a informovať sa o povinnostiach. 

 

Ako prebieha víkendová prax pri kurze Cukrár?

Prax prebieha v našej odbornej učebni počas víkendov. Súčasťou praxe pri víkendovom kurze Cukrár je aj precvičovanie prebraných tém. Počas času, ktorý strávite v učebni cez víkendy s Vami lektori postupne preberú všetky témy a výrobky, ktoré sú v tematickom pláne a navyše aj viaceré techniky a cukrárske výrobky, ktoré sú nad rámec osnov, ktoré od nás požaduje Ministerstvo školstva. Rozsah vyučovacej hodiny počas víkendovej praxe je 45 min. V závere kurzu overujeme Vaše zručnosti praktickou skúškou. Fotky a videá z kurzu cukrár na Instagrame, na FB.

 

Chcem vyrábať špecifický výrobok napr. slaný koláč quiche - potrebujem živnosť na cukrársku výrobu alebo skôr pekársku výrobu?

Ak to nie je úplne jednoznačné, odporúčame sa určite opýtať na Vašom živnostenskom úrade, ktorý bude vaše podnikanie posudzovať. Ideálne ak požiadate o písomné stanovisko, v ktorom úrad rozhodne vopred pod ktorú živnosť špecifický výrobok spadá. Môžeme mať na to názor, ale neradi by sme vám spôsobili prípadné komplikácie.

 

Je možné absolvovať kurzu aj keď som ZŤP?

Je to možné, určite sa nám ozvite. Už sme mali na kurze aj klientku ZŤP a kurz úspešne zvládla, potrebujeme od vás len vopred vedieť bližšie info ohľadom prípadných obmedzení na praxi.

 


 

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.