Cenník kurzov a prehľad poplatkov

Cena za kurz uvedená pri aktuálnom termíne je konečná a súčasťou ceny je lektorské zabezpečenie, študijné materiály, skúšky, vedenie dokumentácie ku kurzu, vystavenie osvedčenia a DPH vo výške 20 %.

Cenník doplnkových služieb a prehľad poplatkov:

  • vydanie osvedčenia v cudzom jazyku: 24 € s DPH
  • vydanie náhradného osvedčenia: 24 € s DPH
  • náhradné skúšky v skupinovom termíne: 24 € s DPH
  • náhradné skúšky v individuálnom termíne: 48 € s DPH
  • pre samoplatcov - možná zľava až do výšky 25%  z ceny kurzu (netýka sa kurzu Cukrár s víkendovou praxou, nadstavbových a individuálnych kurzov)

Základná cena za kurz je uvedená pri aktuálnom termíne.
Gastro Academy s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvádzané vrátane DPH vo výške 20 %.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.