Ing. Emília Bačová

Ing. Emília Bačová

Absolvovala STU materiálovo technologickú fakultu, pracuje ako lektor odborných predmetov, neustále sleduje nové trendy a na kurzoch sa rada sa podelí o svoje praktické skúsenosti z cukrárenskej výroby.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.