RE-PAS

Program RE-PAS prináša uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce (UPSVaR) možnosť absolvovať naše kurzy bezplatne. Prosím, informujte sa na vašom úrade práce o podmienkach. Na požiadanie Vám vystavíme potvrdenie ("časť B"), ktoré odovzdáte na úrade práce spolu s vašou žiadosťou o preplatenie kurzu. Žiadosť musíte podať na úrade práce najneskôr 14 dní pred termínom začiatku kurzu.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.