Zodpovedný pracovník na praxi

Zodpovedný pracovník na praxi musí spĺňať najmä podmienku vzdelania v odbore, príslušný počet rokov praxe v odbore, ktoré potvrdí aktuálny zamestnávateľ alebo aj predchádzajúci zamestnávatelia.

Zašlite nám, prosím, e-mailom na adresu: info@gastroacademy.sk nasledujúce doklady k zodpovednému pracovníkovi na praxi:

  1. sken dokladov o vzdelaní: výučný list (ak sa prihlasujete napr. na kurz cukrár, tak je potrebný doklad o vzdelaní v profesii cukrár), maturitné vysvedčenie, diplom z VŠ, certifikáty zo školení,.. Vždy je potrebné zaslať aj doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo slovenskej strednej alebo vysokej školy. Napr. kombinácia rekvalifikačný kurz plus maturita alebo diplom z vysokej školy.
  2. prosíme vyplniť osobné údaje k zodpovednému pracovníkovi: https://forms.gle/1ZJW2ibgSZZn3LPS6 Prípadne zašlite akýkoľvek aktuálny životopis, vzor tu alebo odkaz na osobný LinkedIn alebo osobný web.
  3. potvrdenie o dĺžke praxe, vzor tu. Požadovaná dĺžka praxe zodpovedného pracovníka je 5 rokov, alebo iba 4 roky ak zodpovedný pracovník ukončil akúkoľvek vysokú školu (Bc., Mgr., Ing., PhD.,...), alebo iba 2 roky ak zodpovedný pracovník ukončil strednú školu s maturitou v odbore (kuchár, cukrár, pekár, ..), prípadne vysokú školu v odbore - napr. technológia potravín.

Zodpovedný pracovník absolvuje online krátke a bezplatné školenie na tému vzdelávanie dospelých, ktoré zabezpečí Gastro Academy. Školenie je bezplatné, je možné ho absolvovať v akomkoľvek čase v pohodlí domova cez počítač alebo smartfón.

Z poskytnutých údajov spracujeme žiadosť na Ministerstvo školstva o zaradenie zodpovedného pracovníka ako lektora na praxi, zašleme vám na podpis životopis vo formáte, ktorý požaduje Ministerstvo školstva.

Na praxi potvrdí zodpovedný pracovník prezenčnú listinu a výkaz o uskutočňovaní. Všetky tlačivá a zmluvu o praxi zabezpečí Gastro Academy. Zo strany zodpovedného pracovníka ich stačí len potvrdiť. 

Doklady môžete oskenovať alebo zaslať poštou na adresu: Gastro Academy s.r.o., Kúpeľná 2, 90031 Stupava.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na 0903 012 012 alebo info@gastroacademy.sk.

Na sken dokladov môžete použiť aj aplikáciu vo vašom smartfóne - napr. Adobe Scan. Verzia pre Android a pre iPhone. Prosím, pokúste sa o kvalitný, svetlý a čitateľný sken dokladov.
 

Aké sú minimálne požiadavky na zodpovedného pracovníka: 

  • výučný list v odbore + 5 rokov praxe v odbore
  • alebo úplné stredné vzdelanie s maturitou v odbore + 2 roky praxe v odbore
  • alebo úplná kvalifikácia (skúška na živnostenskej komore) v odbore + 5 rokov praxe v odbore

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.