Zodpovedný pracovník na praxi

Zodpovedný pracovník na praxi musí spĺňať najmä podmienku vzdelania v odbore, príslušný počet rokov praxe v odbore, ktoré potvrdí aktuálny zamestnávateľ alebo aj predchádzajúci zamestnávatelia.

Zašlite nám, prosím, e-mailom na adresu: info@gastroacademy.sk nasledujúce doklady:

  1. scan dokladov o vzdelaní: napr. výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom z VŠ, certifikáty zo školení, ..
  2. info o akýchkoľvek odborných skúsenostiach: pracovné skúsenosti, účasť na súťažiach, prípadne ďalšie vzdelávanie v gastro, lektorské skúsenosti. Zašlite nám, prosím aktuálny životopis, ktorý informácie obsahuje alebo napr. odkaz na osobný LinkedIn.
  3. potvrdenie od zamestnávateľa o dĺžke praxe, vzor tu. Požadovaná dĺžka praxe je v rozsahu minimálne:
  • 2 roky: ak zodpovedný pracovník ukončil strednú školu s maturitou v odbore (kuchár, cukrár, pekár, ..), prípadne vysokú školu v odbore - napr. technológia potravín
  • 4 roky: ak zodpovedný pracovník ukončil akúkoľvek vysokú školu (Bc., Mgr., Ing., PhD.,...)
  • 5 rokov: ak má zodpovedný pracovník výučný list v odbore alebo osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii, rekvalifikačný kurz alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii (kuchár, cukrár, pekár, ..)

Zodpovedný pracovník musí absolvovať krátke a bezplatné školenie formou e-learningu na tému vzdelávanie dospelých, ktoré zabezpečí Gastro Academy. Školenie je bezplatné, je možné ho absolvovať v akomkoľvek čase v pohodlí domova cez počítač alebo smartfón. Poskytneme vám bezplatne študijné materiály a vystavíme osvedčenie o účasti na školení.

Z poskytnutých údajov spracujeme žiadosť na Ministerstvo školstva o zaradenie zodpovedného pracovníka ako lektora na praxi, zašleme vám na podpis životopis vo formáte, ktorý požaduje Ministerstvo školstva.

Na praxi potvrdí zodpovedný pracovník prezenčnú listinu a výkaz o uskutočňovaní. Všetky tlačivá a zmluvu o praxi zabezpečí Gastro Academy. Zo strany zodpovedného pracovníka ich stačí len potvrdiť. 

Doklady môžete oscanovať alebo zaslať poštou na adresu: Gastro Academy s.r.o., Kúpeľná 2, 90031 Stupava.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na 0907 468616 alebo info@gastroacademy.sk.

Na scan dokladov môžete použiť aj aplikáciu vo vašom smartfóne - napr. Adobe Scan. Verzia pre Android a pre iPhone.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.